Social Icons

Tuesday, March 20, 2012

Written on

Membaca Satu Proses Berfikir, Nadi Segala Kebaikan

Mufti Kerajaan Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Juned semasa menyampaikan Ceramah Perdana Khas di majlis pelancaran Seminar Kebangsaan Memperkasa Budaya Membaca 2012.Mufti Kerajaan Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Juned semasa menyampaikan Ceramah Perdana Khas di majlis pelancaran Seminar Kebangsaan Memperkasa Budaya Membaca 2012.


Source:
Media Permata, 20 Mac 2012 (Selasa)


Membaca adalah satu proses berfikir. Semakin banyak buku dibaca semakin tajam akal dan semakin banyak maklumat serta wawasan-wawasan baru dapat diresap. Malah dari buku itu, mampu untuk menumbuhkan idea-idea baru dan besar yang menakjubkan. Kerana itulah, ramai orang-orang pintar di dunia adalah mereka yang rajin membaca.

Membaca adalah proses untuk meningkat lebih matang. Tanpa membaca, pertumbuhan kematangan itu boleh membantut. Membaca juga satu proses penuaan minda. Tanpa membaca, penuaan itu tidak berlaku atau lambat berlaku, walaupun umur meningkat tua.

Membaca itu adalah nadi segala kebaikan: punca kejayaan, punca laba dan keuntungan. Bukan saja kejayaan duniawi malahan juga ukhrawi.

Sebaliknya kalau tidak membaca, adalah ia musibah, tidak ada kebaikan padanya, boleh membawa gagal serta tidak beruntung. Contoh mudah, seorang pelajar yang malas membaca, apa yang dia boleh dapat selain kegagalan. Maka begitulah dengan sekalian orang, keadaan mereka adalah ditentukan oleh sejauh mana tahap pembacaan masing-masing. Siapa yang luas bacaannya akan memiliki kejayaan dan kehebatan. Sebaliknya siapa yang tandus bacaannya akan tercicir di belakang dan menggigit jari.

Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam Contoh Utama Dalam Membaca.

Al-Qur'an telahpun lebih-lebih awal lagi menyuarakan tentang "membaca" ini. Malah, perkara yang mula-mula sekali diungkapkan Al-Qur'an sebelum yang lain-lain ialah "membaca" sebagaimana dalam surah Al-'Alaq ayat yang pertama. Ungkapan "Iqra'" dalam ayat tersebut adalah dalam bentuk perintah: disuruh, diminta, digesa untuk membaca.

Kalau kita membaca sejarah orang-orang hebat, kita akan lebih memahami harga "membaca" itu. Nabi kita Sayyidina Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam adalah contoh utama dalam membaca. Baginda membaca Al-Qur'an dan membaca Zikrullah tanpa berhenti, dan pernah dalam satu peperangan, orang Islam menawan ramai musuh. Musuh meminta untuk dibebaskan. Baginda bersetuju dengan permintaan ini, tetapi dengan syarat, seorang tawanan sebelum dibebaskan, dikehendaki terlebih dahulu mesti mengajar membaca dan menulis anak-anak orang Islam.

Sikap Rasulullah Shallallahu 'alahi wasallam ini dicontohi pula oleh para sahabat. Mereka juga membaca dan membaca. Sayyidina Umar, di atas kenderaan pun membaca. Bahkan ketika menghakimi manusia, beliau akan mengambil sedikit masa rehat - break time - dengan membaca. Bukan dengan makan-makan atau minum-minum sambil berbual. Tetapi dengan membaca Al-Qur'an.

Mengiringi era Al-Qur'an, katanya ialah era kitab-kitab. Para ta'biin dan ulama yang datang kemudian, turut meneladani Nabi dan para sahabat dalam membaca. Mereka membaca tanpa henti kerana mereka tahu rahsia dari perintah Allah tentang membaca itu.

Allah mahu ilmu berkembang, kerana jiwa Islam ialah ilmu, sementara tonggak iman pula adalah juga ilmu, sebagaimana riwayat berbunyi: "Islam itu mekar dan hidup dengan ilmu sebagai rohnya, dan juga menjadi tonggak kepada Iman."

Al-Qur'an Asas Semua Ilmu

Kalau menyebut "membaca menurut perspektif Islam", maka paling atas sekali yang mesti dibaca itu ialah Al-Qur'an. Selain membacanya merupakan ibadah dan kita dapat pahala kerananya, membaca Al-Qur'an juga adalah selari dengan fungsinya selaku asas kepada semua ilmu.

Jangan kata dalam Al-Qur'an cuma ada ilmu sembahyang , Puasa, Zakat dan Haji sahaja, tetapi di dalam Al-Qur'an juga ada ilmu sains, ilmu ekonomi, ilmu perubatan, ilmu laut, ilmu tanam-tanaman, ilmu hayat, ilmu sejarah dan lain-lain.

Sains dalam Al-Qur'an malah mengungguli sains biasa. Sains biasa tunduk kepada hukum tabi'ie (nature) dan akal manusia. Sementara sains dalam Al-Qur'an tidak mesti tunduk kepada hukum nature dan akal manusia.

Sebagai misalan, janin dalam rahim ibu boleh hidup dan berkembang sehingga 9 bulan, tetapi apabila lahir, sedetik sahaja lahir ke dunia, tidak mungkin lagi untuk sebarang pakar membawanya semula ke dalam Rahim yang sama bagi mengalami kehidupan untuk kali keduanya di sana.

Ah, ini sains yang langsung daripada Allah berdasarkan Qudrah atau kuasaNya.

Dengan ilmu, seseorang yang belum beriman boleh menjadi beriman. Istimewa ilmu dari Al-Qur'an apabila dihayati, boleh membawa orang kepada iman.

Contohnya, seorang pakar maritim, pakar laut berbangsa Inggeris, Mr. Brown, memeluk Islam kerana ayat laut. Dia mendapati pendekatan Al-Qur'an tentang laut adalah sungguh-sungguh hebat dan mendalam. Laut disebut oleh Al-Qur'an sebagai gelap, malah "gelap berlapis gelap" suatu ungkapan yang amat-amat menakjubkan, yang tidak mungkin terlintas di dalam benak kita untuk mengungkapkannya. Kita tidak pandai, tidak mampu untuk mendatangkan ungkapan seperti itu. Mr. Brown kagum dan terpinga-pinga dengan ilmu Al-Qur'an, kerana itulah dia masuk Islam.

Dari perspektif Islam, membaca itu adalah Fardhu Ain. Al-Qur'an wajib dibaca oleh setiap individu Muslim. Bukankah dalam sembahyang kita membaca Al-Qur'an? Al-Fatihaah sahaja adalah Al-Qur'an.

Makanya, ulama sangat-sangat memahami perkara ini. Telah diriwayatkan, Sayyidina Othman bin Affan, Tamim ad-Daari, Sa'id bin Jabir dan al-Imam Abu Hanifah Radhiallahu anhum, mereka itu pernah mengkhatam Al-Qur'an dalam satu rakaat sembahyang. Al-Imam asy-Syafi'e Rahimahullah mengkhatamkan bacaan Al-Qur'an - sekali khatam - dalam sehari semalam, dan dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.

Kitab Hadis dan Ilmu

Mengiringi Al-Qur'an, menurutnya ialah Hadis dan lain-lain kitab ilmu. Abu al-Qasim hafiz Morocco, membaca kitab hadis Sahih al-Bukhari dalam satu hari sahaja, bermula dari selepas azan Subuh sehingga masuk malam harinya. Begitu juga Al-Fairus Abadi, pengarang kamus Lisan al-'Arabi, membaca kitab Sahih al-Bukhari lebih 50 kali. Al-Hafiz Burhan ad-Din al-Habli, telah membaca kitab Sahih al-Bukhari lebih 60 kali dan Sahih Muslim sekitar 20 kali.

Al-Hafiz Ibnu Hajar, membaca Sahih al-Bukhari dalam 10 majlis, Sunan Ibn Majah dalam 4 majlis, Sahih Muslim dalam 4 majlis dan kitab an-Nasaie al-Kabir dalam 10 majlis. Bagi setiap satu majlis itu mengambil masa selama 4 jam.

Tidak sampai tiga bulan berada di Damsyik, Ibn Hajar telah membaca hampir 100 jilid kitab. Lebih hebat lagi, Ghalib bin Abdulrrahman bin 'Athiah al-Muhaaribi membaca kitab Sahih al-Bukhari sampai 700 kali.

Dalam era mutakhir abad ke-20, Syeikh Ali at-Thanthawi bin Mustapha (1909 - 1999M.), yang pernah menjawat jawatan hakim tinggi di Siriya dan mempunyai banyak penulisan, semenjak dari kanak-kanak lagi sampai sekarang, paling sedikit membaca 100 lembaran, malah ada kalanya mencapai 300 lembaran atau lebih setiap hari.

Membaca, selain untuk mengasah minda dan memantapkan ilmu, membaca juga boleh mengangkat bala sebagaimana disebutkan di dalam Fahras al-Mafaris wal Itsbaat bahawa As-Sayyid Ashlud Din membaca kitab Sahih al-Bukhari lebih 20 kali apabila berlaku sesuatu yang penting atau kejadian yang menakutkan. Setiap apa yang beliau niatkan kerananya ketika membaca itu, semuanya tercapai.

Perkara ini dikuatkan lagi oleh Ibn Hajar al-Qasthalani Rahimahullah di dalam mukaddimah syarah Sahih al-Bukharinya, yang dinukil daripada Syeikh Abi Muhammad Abdullah Abi Jamrah, katanya: "Memberi tahu kepadaku beberapa dari kalangan orang-orang arif yang pernah aku temui, bahawa Sahih al-Bukhari, tidaklah ia dibaca ketika dalam kesusahan, melainkan kesusahan itu terangkat (hilang), dan jika ia dibawa belayar, tidaklah akan ditimpa bencana tenggelam."

Al-Qasimi Rahimullah mengulas bahawa apa yang dinukil oleh al-Qisthalani ini telahpun dilakukan oleh ramai ahli ilmu dan para pemimpin ketika di negeri mereka berlaku malapetaka. Mereka juga, katanya membaca untuk orang sakit, untuk melepaskan orang tahanan daripada penjara dan lain-lain kesusahan.

Amalan membaca Sahih al-Bukhari ini telah pernah dipraktikkan di Masjid al-Azhar Mesir, sekitar tahun 1320 Hijriah (seratus lebih tahun yang lalu) bagi maksud untuk menghapuskan kesusahan-kesusahan kerana peperangan, kebakaran dan lain-lain yang melanda negeri pada ketika itu. Peristiwa ini disiarkan oleh sebuah majalah ilmiah Mesir dengan tajuk: "Dengan Apa Ulama Menolak Bencana?"

Membaca kitab Sahih al-Bukhari adalah zikir kerana membaca kitab ini kita membaca Hadis yang mencakup semua sabda atau kata-kata Nabi, dan kata-kata Nabi menurut Al-Qur'an adalah berstatus "wahyu".

Membaca Al-Qur'an, Hadis, Zikir dan Ilmu adalah bagi menambah pengetahuan dan membanyakkan pahala dan juga telah dipakai oleh ulama sebagai penolak bala dan kesusahan. Dan kepala segala bacaan itu ialah Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an syaitan lari, 'ifrit tumpas, penyakit sembuh, hati tenang, kesusahan hilang dan hajat sampai.

Jendela Dunia

Saya tidak kata cuma membaca Al-Qur'an sahaja, Hadis sahaja, kitab-kitab agama sahaja, tidak! Tetapi semua: Baca segala bahan bacaan yang berguna, bukan disimpan, bukan diperam, seperti orang membuat perpustakaan besar-besar.

Diisi dengan ratusan/ribuan buku/kitab dan lain-lain bahan bacaan tetapi tidak dibaca - tidak ada makna. Berbanding orang yang tidak punya perpustakaan, tetapi cuma rajin membaca akhbar dan rajin membaca buku-buku yang dipinjam atau dibeli, ini adalah lebih baik lagi.

Akhbar, buku dan lain-lain bahan bacaan adalah "jendela dunia".

Cuma dengan akhbar, buku dan lain-lain bacaan, tanpa perlu berkeliling dunia, kita sudah boleh mengetahui segala perkara yang menakjubkan tentang dunia dan kerana itu orang-orang hebat di dunia, biasanya bertabiat suka membaca.

George Washington pernah menunggang kuda sehingga berbatu-batu jauhnya hanya untuk meminjam sebuah buku daripada temannya.

Abraham Lincoln sangat terkenal dengan kegemarannya membaca, sehingga terpaksa bekerja sambilan hanya untuk menggantikan buku kawannya yang basah terkena hujan ketika di dalam simpanannya.

Winston Churchill yang gagap, kerana rajin berlatih berpidato dan penggemar buku-buku berkaitan politik dan falsafah akhirnya menjadi pemimpin yang hebat dalam sejarah negaranya dan juga dunia.

Soekarno, pemimpin tersohor di rantau ini adalah seorang penggemar buku yang tidak ada taranya. Saya pernah terbaca, malah ketika di bilik air sedang memberus gigi pun, beliau masih membaca.

Begitu amat menakjubkan sekali kehidupan orang-orang hebat ini dengan buku.

Kesan Membaca

Kesan daripada budaya membaca juga boleh nampak kepada negeri. Di Jepun, katanya membaca telah menjadi budaya positif sejak dari era Meiji seabad yang lalu dan orang-orang Jepun mula-mula sangat giat menterjemah buku-buku asing dari Amerika dan Eropah ke dalam bahasa mereka.

Jepun, katanya, adalah di antara bangsa-bangsa di dunia yang sangat mendaulatkan bahasa mereka. Mereka berkembang, membangun dan maju dengan bahasa mereka, dan amat percaya kepada diri sendiri, amat yakin dan bangga dengan bahasa sendiri dan tidak mahu bergantung sepenuhnya kepada bahasa orang lain serta tidak merasa rendah diri dengan menterjemah.

Kita tidak wajar malu menterjemah dan membaca buku-buku terjemahan. Orang Jepun maju dengan penterjemahan dan sampai sekarang juga masih menterjemah.

Bangsa Jepun, satu bangsa yang kuat membaca dan menurut fakta, setiap tahun mereka mencetak lebih dari satu juta buku. Budaya membaca mereka berlaku di mana-mana: dalam sekolah, dalam perpustakaan, dalam kenderaan, dalam toko buku dan lain-lain. Mereka juga dikenali biasa melakukan "tachiyomi" iaitu membaca sambil berdiri.

Selain Jepun, Rusia juga sama terkenalnya sebagai penggemar buku. Mereka sangat suka membaca. Buku yang dijual di Rusia murah, sehingga orang paling miskin di Rusia boleh membeli sepuluh buah buku pada setiap bulan.

Ini patut menjadi inspirasi kita untuk menjadi bangsa yang kuat membaca. Kita belum lagi sampai ke tahap Jepun atau Rusia dalam penerbitan buku. Jepun sudah di tahap istimewa iaitu satu juta buku setahun tetapi kita berapa? Kalau dikumpul-kumpul, barangkali paling banyak 100 membawa ke 200 buah sahaja, ataupun mungkin juga kurang. Ratio jumlah pembeli buku di Brunei kalau dapat dikesan, boleh menentukan kadar "tingkat baca" kita di Brunei.

Rasanya tingkat baca kita masih rendah. Filipina, ratio jumlah penduduk dengan surat khabar adalah 1:30, sementara Indonesia 1:43, yang bererti bagi Filipina, satu surat khabar untuk 30 orang dan Indonesia pula satu surat khabar untuk 43 orang, sedang ratio yang ideal ialah 1:10.

Brunei perlu mengenal pasti ratio tingkat bacanya untuk menentukan di mana negara ini sedang berada. Saya khuatir kita berada di tingkat yang terlalu jauh ke bawah, berdasarkan, sedang negara besar yang lebih awal bangkit pun, seperti Indonesia, masih sahaja dilebal oleh UNESCO sebagai rendah minat bacanya di ASEAN.

Di kalangan anak muda, termasuk para pelajar dan penuntut, membaca itu adalah "kuasa pembebas" dari segala belenggu kejahilan dan kemiskinan idea. Jika mereka tidak banyak membaca, bererti kuasa itu adalah lemah, dalam makna, daya intelektual mereka layu dan tidak bermaya, sedangkan menurut Arnold Toynbe intelektual adalah "human transformer" atau pengubah nasib manusia.

Selaku bangsa yang mahu memanjat maju, kita perlu merasa bimbang mengenai ini. Kita tidak mahu daya intelektual pelajar-pelajar kita bermasalah dan kita tidak mampu melihat para pelajar kita mengabaikan tradisi intelektualan seperti membaca. Kita akan bersedih kalau perpustakaan di kampus-kampus sunyi sepi, sedang di pusat-pusat membeli belah terus ramai dan meriah.

Hendak ke mana dan akan jadi apa bangsa ini kalau kurang membaca? Hendak ke mana dan akan jadi apa kita ini kalau asyik berseronok lebih dari berfikir?

Mati hati, tumpul Minda

Kerana itu, sekali lagi kita berbalik kepada isyarat Allah menyuruh membaca. Bacalah banyak-banyak, biar banyak membaca dan sedikit berseronok atau main-main, kerana banyak berseronok dan main-main dan banyak ketawa itu mematikan hati dan menumpulkan minda.

Sindrom mati hati dan tumpul minda ini, sepatutnya menakutkan kita, kerana ia beresiko melemahkan bangsa.

Saya turut tersuntik dengan kenyataan Yang Berhormat Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dalam mesyuarat negara baru-baru ini iaitu tentang industri minyak dan gas negara ini yang sudah berumur lebih dari 80 tahun, namun peratus pekerja dari kalangan warga tempatan masih saja belum mencecah 50 peratus, cuma baru sekitar di antara 30 hingga 40 peratus sahaja.

Pada hemat saya adalah perlu untuk mencari sebab-sebabnya, kerana masa 80 tahun bukannya pendek. Adakah kita mahu menunggu untuk 80 tahun lagi baru akan mencapai 70 peratus, sementara untuk sampai kepada 100 peratus kita akan menunggu pula sehingga satu kurun kemudian.

Kerana itu sangat perlu dicari sebab-sebabnya, supaya kita cepat mendaki dan terus mendaki. Dalam minda saya pada saat ini turut meramalkan bahawa antara sebab terpenting kita tertunda melengkapkan diri ialah akibat dari ketinggalan ilmu. Kita masih kurang menguasai ilmu walaupun dalam perkara yang kita memerlukannya, seperti bidang kemahiran kerja, dari peringkat yang serendah-rendahnya sampai kepada tahap profesional. Sebab itulah makanya, tempat kita yang sepatutnya kita duduki masih sahaja diisi oleh orang luar. Soalnya sampai bila ini baru akan berubah?

Kita wajar bercontoh kepada Jepun, yang bangkit selepas pasca kalah perang dan insiden Hiroshima dan Nagasaki. Mereka itu, mara dengan cepatnya menggarap ilmu sambil bertekad untuk mengejar kemajuan setanding Barat melalui ribuan buku yang diterjemah ke dalam bahasa mereka.

Untuk penduduk Jepun yang berjumlah sekitar 125 juta itu, jelasnya lagi pada setiap hari, beredar puluhan juta lembar surat khabar dan pada setiap bulan, beredar ratusan juta lembar majalah, dan pada setiap tahun dicetak lebih dari satu juta buku.

Jepun selepas perang adalah bangsa yang berulit dengan buku, mereka seperti membebaskan diri daripada hedonism (dari sikap mementingkan keseronokan, hiburan dan main-main) dengan menggantinya dengan buku, dengan budaya membaca, yang natijahnya sampai membawa Jepun berjaya dalam industri otomotifnya menyaingi Amerika dan Eropah.

Share this case:

0 comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 

Authors Featured

Abd Ghaffar Aris (1) Adam Mansbach (1) Aimee Carter (5) Alan Benjamin (1) Alethea Eason (1) Alex Flinn (2) Alice Sebold (1) Amy Reeds (1) Andrew Clements (1) Andrew Thompson (1) Arthur Golden (1) Brynn Paulin (1) Cait London (1) Carol Grace (1) Carrie Ryan (1) Cary McNeal (1) Cat Marsters (1) Cathy Glass (1) Cerise DeLand (1) Charlotte Perkins Gilman (1) Chris Marie Green (1) Claudia Gray (1) Clement Clarke Moore (1) Clive Barker (1) Clive Cussler (1) Connie Dieken (1) Daniel Handler (1) Darren Shan (5) Dav Pilkey (1) Dave Pelzer (1) Davis Brinton (1) Deborah Howe (1) Deborah J. Ross (1) Delphine Minoui (1) Desiree Holt (1) Dita Parker (1) Doreen Cronin (1) Dr Seuss (1) ED Baker (1) EL James (1) Elizabeth Smart (1) Ellen Rimbauer (1) Emma Thompson (1) Farrar Straus Giroux (1) Gail Carson Levine (1) Glen Cook (1) Greg Weisman (1) Hannah Shah (1) Hans Christian Andersen (1) Hazel Hutchins (2) Isabelle Drake (1) J.K Rowling (3) Jaid Black (1) James Howe (1) James Patterson (1) James Rowe (1) Jay Asher (2) Jeff Kinney (3) Jennifer Brown (1) Jessica Day George (1) Joan Holub (7) Jodi Picoult (2) Kami Garcia (4) Kate McMullan (1) Kathleen Kuiper (1) Katie Piper (2) Katina Abram (1) Kevin Hopps (1) Laurann Dohner (1) Laurell K Hamilton (1) Leigh Branham (1) Lemony Snicket (3) Lily O’Brien (2) Linda Hudson-Smith (1) Lisi Harrison (1) Louise Rennison (1) Maggie Stiefvater (1) Margaret Stohl (4) Margaret Wise Brown (1) Mario Acevedo (1) Marion Zimmer Bradley (1) Mary Downing Hahn (1) Mary Engelbright (1) Melanie Rawn (1) Michael Buckley (3) Michael Thomas Ford (1) Michele Albert (1) Mike Allred (1) Morgan Kaufman (1) Muhammad Miqdad (1) Nicholas Rennison (1) Nujood Ali (1) O Henry (1) Paige Tyler (1) Patrick Jennings (1) Paul McAuley (1) Peter Bentley (1) Peter Boxall (1) R. Garland Gray (1) Rachel Hawkins (2) Rachel R. Russell (2) Richard Bachman (1) Rick Riordan (14) Roald Dahl (1) Robert B. Parker (1) Russell Lee (1) Ruth J Morehead (1) Sarah Burleton (1) Sarah Graves (1) Shannon Hale (1) Sherrilyn Kenyon (1) Stephen King (3) Stephenie Meyer (1) Steve Berry (1) Susan Beth Pfeffer (3) Suzanne Collins (3) Suzanne Williams (4) Tamar Jalis (1) Todd Strasser (1) Tony DiTerlizzi (1) V.C. Andrews (5) William Panek (1) Yangsook Choi (1)

Sorting it all

* Other than Reading √ 1001 Books You Must Read Before You Die √ 1001 Children's Books √ 101 Great Books Recommended for College-Bound Readers √ Man Booker Prize Winner √ Newbery Medal √ Nobel Laureates in Literature √ Pulitzer Prize Winners Novel/Fiction ♦ Creating a Reader 1: In the Mail 1: Mailbox Monday 1: Manic Monday 1: Monday Mayham 1: Musing Monday 1: What are you Reading on Mondays 2: Teaser Tuesday 2: Top Ten 2005 2007 2009 2010 2010 Challenges 2011 2011 Challenges 2012 2012 Challenges 3: A - Z Challenge 3: I Want Wednesday 3: Waiting on Wednesday 3: Wednesday Media Mix 3: Wishlist Wednesday 3: Wordless Wednesday 3: WWW Wednesday 30 Day Book Challenge 30 days Meme 4: Booking Through Thursday 4: TBR Thursday 4: Thursday 13 5: Friday Fill-Ins 5: Friday Finds 5: What's in Your Handbag? 7: Straight out of the Camera Sunday 7: Sunday Salon 7: Sunday Stealing 7: Unconscious Mutterings A Year in Picture Books 2011 About Reading Abuse Addicts Adult Afghanistan Africa Animal stories Animals AREs Arthurian Articles Asia Atheneum Author A Author B Author C Author D Author H Author J Author L Author M Author N Author O Author P Author R Author S Author V Author W Awareness Day Biography Bloggiesta Book Blogger Hop Book Blogger Recommendation Challenge 2011 Book List Book Pile BookFair Bookmarks Books taught me that... Brunei Business Chapter Books Children Chinese Christmas Chunky Tales Classics Comic Review Community Computer Contact Crafts Crafts and Hobbies Dark Humor Doa Dracula Drama dystopia eBook Egypt Mythology Eh? Emma Thompson Erotica Europe Event Fairy Tales Family Issue Family Saga Fantasy Fiction Food Frankenstein Free Giveaway Friday Hop Genres Gluttony Greek Mythology Habits Health and Beauty Horror Humor Inspirational iPhone Islam James Howe Journal Juvenile Kindle Legends List Literary Literary Blog Hop literature Lycans Magazines Malay Meme Memoir Middle Grade Misc Misc Brunei Motivation Movie Movie Adaptation Mystery Mythology New Author Challenge 2012 New Year Read-A-Thon News Newspapers Non-Fiction Organization Origami Orphan Out with a Bang Read-A-Thon Paranormal Period China Photos Picture book Pictures poster Quotes Ramadhan Rants Read it Read-A-Thon Reading Reading Habits Reading List Realistic Fiction Reference Relationships Reluctant Readers Resources Review Review by Title Review Policy rip Roman Mythology Romance School Science Fiction Seller Shifter Challenge 2011 short stories Social Issues Sony Reader Study Tips Stuff Supernatural Teens The Reader The TwentyEleven Challenge Thriller Tied-Ins: Movie Tied-Ins: TV To be Read To Be Read A-Z Tragedy Trailers Trivia True Crime TV Adaptation TV Review TV Series Vampires Vietnam Vlog Vocabulary What's in a Name Work ww2 WWI YA of the 80s and 90s Challenge Yemen Young Adult

~* Others *~

Children's Choice Book Awards

Powered by JacketFlap.com

.:: Listening to